Make your own free website on Tripod.com

รูปภาพสถานที่ฝึกงาน Bol (Business online)

ดูเค้ายืนด้วยความเท่ห์
รูปถ่ายรวมบนตึก SVOA
คู่ป่วนคู่ป่วน
ห้องทํางานของพี่ ๆและพวกเรา
ภาพถ่ายบนตึก SVOA
นักศึกษา ม.ธ.ที่ฝึกงานด้วยกัน
กําลังขยันทํางานกันเชียว
การทํางานของพวกพี่ ๆ
ภาพห้องทํางานของพี่ ๆ
ยามว่างเราก็นอน ขด
ยามว่างเราก็นั่งเล่น Gunbound
กําลังนั่งเล่นอย่างได้อารมณ์
คู่หู DUO
อีกมุมของห้องทํางาน
ศรัณก็กําลังขยัน....เชียว
พี่ ๆ เลี้ยงต้อนรับที่เข้าฝึกงาน
รูปถ่ายหมู่ของพวกเรา
เค้าขยันกันอีกแล้ว
ฝึกงานยังมีภาพเท่ห์ๆ
ห้องอยู่อาศัยของพวกเราจะหาภาพมาลงเพิ่มเติมให้ดูกันอีกนะครับ

Update 11/06/47